OpenStadsdeel: Digitale participatietools

Wedstrijd Fietstunnel Spaarndammerbuurt
De Stem van West
Herinrichting Bellamyplein
Stadsgesprek/Bellamybuurtfestival
Domela Nieuwenhuisplantsoen
Buurtbudget Frederik Hendrik buurt

Wat is OpenStadsdeel?

Project OpenStadsdeel is een initiatief van stadsdeel West. OpenStadsdeel onderzoekt hoe bewoners kunnen participeren om hun stadsdeel beter en mooier te maken met hulp van digitale online tools, soms in combinatie met traditionele (offline) participatie.

Projecten

Wil jij ook gebruik maken van onze digitale participatietools?

Neem voor meer informatie over het werkproces van OpenStadsdeel contact op met de programmamanager.

May-Britt Jansen,
programmamanager
T 06 333 170 93
may-britt.jansen@amsterdam.nl