---
Zoeken in Amsterdam.nl
Pad tot huidige pagina

Gebiedsagenda’s 2016-2019

24 juli 2015

In het kort

Op deze pagina’s zijn alle gebiedsagenda’s 2016 – 2019 te vinden.


Een gebiedsagenda bevat een overzicht van de prioriteiten in één van de 22 gebieden in Amsterdam. Ontwikkelingen, opgaven en kansen van een gebied worden met alle betrokken partijen vertaald naar te behalen doelen, resultaten, prestaties. Het bestuur van de stad en de gemeentelijke organisatie tekenen samen met corporaties, actieve bewoners, zorginstellingen en andere partijen voor hun inzet en ambitie in de agenda. De gebiedsagenda wordt één keer per vier jaar gemaakt.